Przedszkole Nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 145 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Jednym z głównych celów i zadań przedszkola jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

Nasze przedszkole to przedszkole nowoczesne, przyjazne, innowacyjne, przygotowujące dzieci do podjęcia nauki w szkole.

  • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby, na rozwój postaw twórczych poprzez wielozmysłowe obcowanie z rzeczywistością.
  • Przedszkole umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
  • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
  • Dzieci mają rozwiniętą bogatą wyobraźnię twórczą, są zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, oraz gotowe szukać nowych, lepszych i orginalnych rozwiązań.
  • Dzieci mają możliwość doświadczania zmysłowego, obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
  • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania i nauczania.
  • Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 
 
Wprowadził Szymańska Krystyna (Przedszkole nr 145) 12-11-2012
Aktualizujący Szymańska Krystyna (Przedszkole nr 145) 13-11-2012
Zatwierdzający Szymańska Krystyna (Przedszkole nr 145) 15-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2012
Liczba odwiedzin: 1245
Rejestr zmian